แบรนด์ MEETIC ก่อตั้งเมื่อ 2001 (France) จาก 161 แบรนด์ในเครือ และ 1391 แบรนด์คู่แข่ง. MEETIC เป็นของ MATCH GROUP, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ MEETIC คือ สื่อโต้ตอบ

MEETIC เป็นแบรนด์ของ MATCH GROUP, INC. (MTCH) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MATCH GROUP, INC. (MEETIC)

ซื้อหุ้น MATCH GROUP, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

ประวัติหุ้น MATCH GROUP, INC. (MEETIC) ในตลาด