RÉMY COINTREAU สร้างขึ้นเมื่อ 2006 (France), เป็นของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ เครื่องดื่ม - แอลกอฮอล์ ของเรา, จาก 139 แบรนด์ในเครือ และ 3027 แบรนด์คู่แข่ง. ชื่อเสียงของRÉMY COINTREAUเกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างผลประกอบการทางการเงินและส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาด การเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนั้นประเมินได้จากพัฒนาการของการถูกค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ซื้อหุ้น REMY COINTREAU กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees
กราฟความสนใจของ RÉMY COINTREAU ต่อไปนี้แสดงพัฒนาการของการค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของการค้นหา RÉMY COINTREAU ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยที่สัปดาห์ที่ถูกค้นหาสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100
วิวัฒนาการของความสนใจในการค้นหา “RÉMY COINTREAU” (Google Trends)
ที่มา: Google Trends และ Allbrands.markets
เปรียบเทียบกราฟการเป็นที่รู้จักของเว็บในช่วง 5 ปีกับกราฟราคาตลาดในช่วง 5 ปี:
การเป็นที่รู้จัก -> ราคาตลาด