แบรนด์ Stranger Things ก่อตั้งเมื่อ 2016 (United States) จาก 200 แบรนด์ในเครือ และ 3143 แบรนด์คู่แข่ง. Stranger Things เป็นแบรนด์ของ NETFLIX, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Stranger Things เป็นของภาคธุรกิจ สื่อหลากหลาย

Stranger Things เป็นแบรนด์ของ NETFLIX, INC. (NFLX)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NETFLIX, INC. (Stranger Things)

ซื้อหุ้น NETFLIX, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 305.79

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NETFLIX, INC. (Stranger Things) มากกว่า 5 ปี* USD 304.42

ประวัติหุ้น NETFLIX, INC. (Stranger Things) ในตลาด