แบรนด์ THE WIRE ก่อตั้งเมื่อ 2002 (United States) จาก 477 แบรนด์ในเครือ และ 3607 แบรนด์คู่แข่ง. THE WIRE เป็นของ WARNER BROS. DISCOVERY, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ THE WIRE คือ สื่อหลากหลาย

THE WIRE เป็นแบรนด์ของ WARNER BROS. DISCOVERY, INC. (WBD) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น WARNER BROS. DISCOVERY, INC. (THE WIRE)

ซื้อหุ้น WARNER BROS. DISCOVERY, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

ประวัติหุ้น WARNER BROS. DISCOVERY, INC. (THE WIRE) ในตลาด