Vytvořeno v 2015 (United States), Google Pay je součástí našeho Top Popularita webu Interaktivní média, vlastní 422 sesterských značek a 1383 konkurenčních značek. Proslulost Google Pay vznikla díky příkladnému řízení, které optimalizuje kvalitu produktů a spokojenost klientů, což následně generuje finanční výkonnost, a tedy i výkonnost akcií. Být populární značkou na internetu se hodnotí na základě vývoje celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let.

Google Pay je značkou ALPHABET INC. (GOOGL).

New York
Následující graf zájmu o Google Pay ukazuje vývoj celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let. Graf ukazuje vývoj vyhledávanosti Google Pay v čase, přičemž hodnota 100 označuje týden, kdy byla nejvyšší.
Vývoj zájmu o vyhledávání „Google Pay“ (Google Trends)
Zdroje: Google Trends a Allbrands.markets
Porovnejte pětiletý graf známosti na webu s pětiletým grafem tržní ceny:
Proslulost -> Tržní ceny

Všechny tyto značky ALPHABET INC. jsou také mezi Top značkami:

Přístup ke špičkové webové proslulosti
Nejlepší 50