Utworzona 2015 w (United States), Google Pay jest częścią naszego Największa popularność w Sieci, własny 420 marek siostrzanych oraz 1381 konkurencyjnych marek. swoją reputację Google Pay zyskała dzięki wzorowemu zarządzaniu, które optymalizuje sfery jakości produktów i zadowolenia klientów, co z kolei generuje wyniki finansowe, a w konsekwencji winduje ceny akcji. Popularność marki w Sieci jest oceniana na podstawie przebiegu jej wyszukiwań w Sieci na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

Google Pay jest marką firmy ALPHABET INC. (GOOGL)

New York
Poniższy wykres zainteresowania dla Google Pay pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań Google Pay w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „Google Pay”
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe

Te marki ALPHABET INC. znajdują się również na liście wszystkich najwyżej notowanych marek:

Zyskaj największą popularność w Sieci
Najwyższa pozycja 50