Δημιουργήθηκε στις 1829 (France), evian τα δικά μου 472 θυγατρικά brands και 6057 ανταγωνιστικά brands. Το evian είναι brand της Danone, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της Danone είναι FR0000120644. Το brand evian ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Καταναλωτικά Συσκευασμένα Αγαθά.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Danone (evian)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 50,82 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Danone (evian) πάνω από 5 έτη* 36,44 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Danone (evian)