Το brand flipkart.com, ιδρύθηκε στις 2007 (India), από 109 θυγατρικά brands και 221 ανταγωνιστικά brands. Το brand flipkart.com ανήκει στην εταιρεία Wal-Mart Stores, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand flipkart.com ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Λιανικό - Μη κυκλικό.

Το flipkart.com είναι brand της Wal-Mart Stores (WMT)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Wal-Mart Stores (flipkart.com)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 132,25 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Wal-Mart Stores (flipkart.com) πάνω από 5 έτη* 221,27 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Wal-Mart Stores (flipkart.com)