แบรนด์ flipkart.com ก่อตั้งเมื่อ 2007 (India) เป็นส่วนหนึ่งของ brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title ของเรา, จาก 109 แบรนด์ในเครือ และ 221 แบรนด์คู่แข่ง. flipkart.com เป็นของ Wal-Mart Stores ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York flipkart.com เป็นของภาคธุรกิจ ขายปลีก - ไม่ใช่วัฏจักร

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Wal-Mart Stores (flipkart.com)

ซื้อหุ้น Wal-Mart Stores กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 132.22

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Wal-Mart Stores (flipkart.com) มากกว่า 5 ปี* USD 217.73

ประวัติหุ้น Wal-Mart Stores (flipkart.com) ในตลาด