แบรนด์ flipkart.com ก่อตั้งเมื่อ 2007 (India) จาก 111 แบรนด์ในเครือ และ 223 แบรนด์คู่แข่ง. flipkart.com เป็นของ WALMART INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York flipkart.com เป็นของภาคธุรกิจ ขายปลีก - ไม่ใช่วัฏจักร

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น WALMART INC. (flipkart.com)

ซื้อหุ้น WALMART INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 175.56

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
WALMART INC. (flipkart.com) มากกว่า 5 ปี* USD 312.69

ประวัติหุ้น WALMART INC. (flipkart.com) ในตลาด