Το brand JUMP Bikes, ιδρύθηκε στις 2010 (United States), από 24 θυγατρικά brands και 2840 ανταγωνιστικά brands. Το brand JUMP Bikes ανήκει στην UBER TECHNOLOGIES, INC., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand JUMP Bikes αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Λογισμικό.

Το JUMP Bikes είναι brand της UBER TECHNOLOGIES, INC. (UBER)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής UBER TECHNOLOGIES, INC. (JUMP Bikes)

Ιστορικό χρηματιστηρίου της UBER TECHNOLOGIES, INC. (JUMP Bikes)