แบรนด์ JUMP Bikes ก่อตั้งเมื่อ 2010 (United States) จาก 24 แบรนด์ในเครือ และ 2840 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ JUMP Bikes นี้เป็นของ UBER TECHNOLOGIES, INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York JUMP Bikes เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมซอฟต์แวร์

JUMP Bikes เป็นแบรนด์ของ UBER TECHNOLOGIES, INC. (UBER)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น UBER TECHNOLOGIES, INC. (JUMP Bikes)

ซื้อหุ้น UBER TECHNOLOGIES, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น UBER TECHNOLOGIES, INC. (JUMP Bikes) ในตลาด