ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น UBER TECHNOLOGIES, INC. (JUMP Bikes)

ซื้อหุ้น UBER TECHNOLOGIES, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น UBER TECHNOLOGIES, INC. (JUMP Bikes) ในตลาด