Το brand UNIVERSAL, ιδρύθηκε στις 1912 (United States), από 149 θυγατρικά brands και 3109 ανταγωνιστικά brands. Το brand UNIVERSAL ανήκει στην Comcast Corp, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand UNIVERSAL ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Comcast Corp (UNIVERSAL)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 31,16 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Comcast Corp (UNIVERSAL) πάνω από 5 έτη* 25,33 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Comcast Corp (UNIVERSAL)