Τελευταίες κινήσεις των brands εισηγμένων εταιρειών

HIREDSCORE
HIREDSCORE
Εβδομάδα 21

WORKDAY INC. εξαγοράζει HIREDSCORE

INFODAS
INFODAS
Εβδομάδα 21

Airbus Group εξαγοράζει INFODAS

DarwinAI
DarwinAI
Εβδομάδα 20

APPLE INC. εξαγοράζει DarwinAI

Fusion Pharmaceuticals
Fusion Pharmaceuticals
Εβδομάδα 20

ASTRAZENECA εξαγοράζει Fusion Pharmaceuticals

TALOS LOW CARBON SOLUTIONS
TALOS LOW CARBON SOLUTIONS
Εβδομάδα 20

TOTALENERGIES SE εξαγοράζει TALOS LOW CARBON SOLUTIONS

WILDERNESS
WILDERNESS
Εβδομάδα 20

VIVENDI SE εξαγοράζει WILDERNESS

HERCULES FORWARDING
HERCULES FORWARDING
Εβδομάδα 17

TFI International Inc εξαγοράζει HERCULES FORWARDING

URBANSOCCER
URBANSOCCER
Εβδομάδα 17

CDA (COMPAGNIE DES ALPES) εξαγοράζει URBANSOCCER

RED Digital Cinema
RED Digital Cinema
Εβδομάδα 15

NIKON CORP εξαγοράζει RED Digital Cinema

Moderna Holding BV
Moderna Holding BV
Εβδομάδα 12

Elis εξαγοράζει Moderna Holding BV

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ