Chuyển động mới nhất của các thương hiệu niêm yết

JCA Engineering
JCA Engineering
Tuần 36

MITIE GROUP mua lại JCA Engineering

OREM-ASTRE
OREM-ASTRE
Tuần 36

BOUYGUES SA mua lại OREM-ASTRE

KINEMATIK
KINEMATIK
Tuần 36

OPEN TEXT CORPORATION mua lại KINEMATIK

DTX PHARMA
DTX PHARMA
Tuần 36

NOVARTIS N mua lại DTX PHARMA

Liberty Source
Liberty Source
Tuần 36

Constellation Software Inc. mua lại Liberty Source

BridgingIT
BridgingIT
Tuần 34

Spie mua lại BridgingIT

Ball Aerospace
Ball Aerospace
Tuần 34

BAE SYSTEMS mua lại Ball Aerospace

Oasis Smart SIM
Oasis Smart SIM
Tuần 34

TATA COMMUNICATIONS LIMITED mua lại Oasis Smart SIM

Skrewball Whiskey
Skrewball Whiskey
Tuần 34

PERNOD RICARD mua lại Skrewball Whiskey

Versanis
Versanis
Tuần 34

ELI LILLY AND COMPANY mua lại Versanis

Rime Downhole Technologies
Rime Downhole Technologies
Tuần 33

Cathedral Energy Services Ltd mua lại Rime Downhole Technologies

Perimeter 81
Perimeter 81
Tuần 33

Check Point Software Technologies Ltd. mua lại Perimeter 81

Eclair Digital Services
Eclair Digital Services
Tuần 33

Netgem mua lại Eclair Digital Services

INTERFACE TOURISM
INTERFACE TOURISM
Tuần 33

HOPSCOTCH GROUPE mua lại INTERFACE TOURISM

CIMA
CIMA
Tuần 33

LOOMIS AB mua lại CIMA

Angry Birds
Angry Birds
Tuần 33

Sega Sammy mua lại Angry Birds

CHEMA
CHEMA
Tuần 32

SIKA AG mua lại CHEMA

GRIDSCALE
GRIDSCALE
Tuần 32

OVH GROUPE mua lại GRIDSCALE

Simon & Schuster
Simon & Schuster
Tuần 32

KKR & CO INC mua lại Simon & Schuster từ PARAMOUNT GLOBAL

TRADE-WIND
TRADE-WIND
Tuần 32

THE MIDDLEBY CORPORATION mua lại TRADE-WIND

PALACE DES NEIGES
PALACE DES NEIGES
Tuần 32

BAINS DE MER DE MONACO mua lại PALACE DES NEIGES

ResoluteAI
ResoluteAI
Tuần 32

RESEARCH SOLUTIONS, INC. mua lại ResoluteAI

Simply Self Storage
Simply Self Storage
Tuần 31

Public Storage mua lại Simply Self Storage

Snoop Finance
Snoop Finance
Tuần 31

PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. mua lại Snoop Finance

Imperva
Imperva
Tuần 31

Thales mua lại Imperva

Premier Lotteries Ireland
Premier Lotteries Ireland
Tuần 31

La Française Des Jeux mua lại Premier Lotteries Ireland

CÁC CHUYỂN ĐỘNG KHÁC