Chuyển động mới nhất của các thương hiệu niêm yết

Tensolite
Tensolite
Tuần 25

HOLCIM LTD mua lại Tensolite

D2iQ
D2iQ
Tuần 25

Nutanix Inc mua lại D2iQ

Rue du Commerce
Rue du Commerce
Tuần 24

GROUPE LDLC mua lại Rue du Commerce

Kwik Bond Polymers
Kwik Bond Polymers
Tuần 24

SIKA AG mua lại Kwik Bond Polymers

SRS Distribution
SRS Distribution
Tuần 24

THE HOME DEPOT, INC. mua lại SRS Distribution

SEAM Group
SEAM Group
Tuần 24

ABB LTD mua lại SEAM Group

Kramer & Best Anlagenbau
Kramer & Best Anlagenbau
Tuần 24

VINCI mua lại Kramer & Best Anlagenbau

HIREDSCORE
HIREDSCORE
Tuần 21

WORKDAY INC. mua lại HIREDSCORE

INFODAS
INFODAS
Tuần 21

Airbus Group mua lại INFODAS

DarwinAI
DarwinAI
Tuần 20

APPLE INC. mua lại DarwinAI

Fusion Pharmaceuticals
Fusion Pharmaceuticals
Tuần 20

ASTRAZENECA mua lại Fusion Pharmaceuticals

TALOS LOW CARBON SOLUTIONS
TALOS LOW CARBON SOLUTIONS
Tuần 20

TOTALENERGIES SE mua lại TALOS LOW CARBON SOLUTIONS

WILDERNESS
WILDERNESS
Tuần 20

VIVENDI SE mua lại WILDERNESS

HERCULES FORWARDING
HERCULES FORWARDING
Tuần 17

TFI International Inc mua lại HERCULES FORWARDING

URBANSOCCER
URBANSOCCER
Tuần 17

CDA (COMPAGNIE DES ALPES) mua lại URBANSOCCER

CÁC CHUYỂN ĐỘNG KHÁC