Chuyển động mới nhất của các thương hiệu niêm yết

WORLD BUSINESS MEDIA
WORLD BUSINESS MEDIA
Tuần 07

THOMSON REUTERS CORP mua lại WORLD BUSINESS MEDIA

Gjosa
Gjosa
Tuần 07

L'OREAL mua lại Gjosa

POINT BIOPHARMA
POINT BIOPHARMA
Tuần 06

ELI LILLY AND COMPANY mua lại POINT BIOPHARMA

eOne
eOne
Tuần 06

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. mua lại eOne từ HASBRO

Wentworth Resources
Wentworth Resources
Tuần 06

MAUREL & PROM mua lại Wentworth Resources

Kyon Energy
Kyon Energy
Tuần 06

TOTALENERGIES SE mua lại Kyon Energy

Flywheel Digital
Flywheel Digital
Tuần 04

Omnicom Group mua lại Flywheel Digital

OPTIOM O2
OPTIOM O2
Tuần 04

AVIVA PLC mua lại OPTIOM O2

ARBH DESIGN
ARBH DESIGN
Tuần 04

PUBLICIS GROUPE SA mua lại ARBH DESIGN

CoolTera
CoolTera
Tuần 04

VERTIV HOLDINGS CO mua lại CoolTera

Expertime
Expertime
Tuần 04

Orange mua lại Expertime

PR Pundit
PR Pundit
Tuần 02

VIVENDI SE mua lại PR Pundit

KUANTIC
KUANTIC
Tuần 02

STELLANTIS N.V. mua lại KUANTIC

Mama Editions
Mama Editions
Tuần 02

LAGARDERE S.A. mua lại Mama Editions

Icosavax
Icosavax
Tuần 02

ASTRAZENECA mua lại Icosavax

Van den Pol Elektrotechniek
Van den Pol Elektrotechniek
Tuần 02

Eiffage mua lại Van den Pol Elektrotechniek

Lactobio
Lactobio
Tuần 02

Bureau Veritas mua lại Lactobio

IMPACTIVA
IMPACTIVA
Tuần 02

Bureau Veritas mua lại IMPACTIVA

Insemi Technology
Insemi Technology
Tuần 02

Infosys mua lại Insemi Technology

Global Infrastructure Partners
Global Infrastructure Partners
Tuần 02

Blackrock mua lại Global Infrastructure Partners

CrownRock
CrownRock
Tuần 02

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION mua lại CrownRock

MENKOL
MENKOL
Tuần 02

SAINT-GOBAIN mua lại MENKOL

Correll Group
Correll Group
Tuần 02

Spie mua lại Correll Group

FARROW
FARROW
Tuần 02

KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG mua lại FARROW

K18
K18
Tuần 52

UNILEVER PLC mua lại K18

CÁC CHUYỂN ĐỘNG KHÁC