Hier volgt de grafiek van belangrijkheid voor het merk Ultratech Cement die de evolutie weergeeft van de zoekopdrachten op het Internet over de hele wereld gedurende de afgelopen vijf jaar. De grafiek geeft de procentuele evolutie weer van de zoekopdrachten Ultratech Cement in de loop van de tijd waarbij de waarde 100 de week weergeeft waarin er de meeste zoekopdrachten waren.
Evolutie van interesse in de zoekopdracht "Ultratech Cement"
Bronnen: Google Trends en Allbrands.markets
Vergelijk de grafiek met de reputatie op de Website 5 jaar met de grafiek met de Beurskoers 5 jaar:
Reputatie -> Beurskoers