GEMEY, opprettet 1984 (Frankrike), fra 5024 tilknyttede merkevarer og 16173 konkurrerende merkevarer. GEMEY-merket eies av L'OREAL, et selskap oppført i Paris. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er FR0000120321. Bransjen GEMEY opererer i, er Forbrukerpakkede varer.

GEMEY er et varemerke som tilhører L'OREAL (OR)

Paris

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen L'OREAL (GEMEY)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 398,05

Verdivurdering av porteføljen
L'OREAL (GEMEY) over 5 år* EUR 885,72

Aksjemarkedshistorikk L'OREAL (GEMEY)