GEMEY, opprettet 1984 (Frankrike), fra 5023 tilknyttede merkevarer og 16195 konkurrerende merkevarer. GEMEY-merket eies av L'OREAL, et selskap oppført i Paris. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er FR0000120321. Bransjen GEMEY opererer i, er Forbrukerpakkede varer.

GEMEY er et varemerke som tilhører L'OREAL (OR) Aksjekurs

Paris

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen L'OREAL (GEMEY)

Kjøp aksjer i L'OREAL med
(0% commission and fractional shares)
Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre avgifter påløper. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees.

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 432,95

Verdivurdering av porteføljen
L'OREAL (GEMEY) over 5 år* EUR 896,98

Aksjemarkedshistorikk L'OREAL (GEMEY)

Ønskelige merker, generatorer av pricing power

I tider med inflasjon av produksjonskostnadene, muliggjør sterke merkevarer prissetting og bevaring av marginer. Definisjoner og eksempler...

Les mer