Opprettet 1982 (Italia), Stone Island egen 12 tilknyttede merkevarer og 852 konkurrerende merkevarer. Stone Islands omdømme er basert på eksemplarisk ledelse som optimaliserer produktkvaliteten og kundetilfredsheten, noe som igjen genererer økonomisk ytelse indirekte også aksjens prestasjoner. Vurderingen av om et merke er populært på nettet, er basert på antall nettsøk rundt om i verden de siste fem årene.

Følgende interessegraf for Stone Island viser utviklingen i nettsøk rundt om i verden de siste fem årene. Grafen viser utviklingen i Stone Islands søkefrekvenser over tid. 100 indikerer uken da den var høyest.
Utvikling av interesse for søket «Stone Island» (Google Trends)
Kilder: Google Trends og Allbrands.markets
Sammenlign den 5-årige nettomdømmegrafen med den 5-årige markedsprisgrafen:
Omdømme -> Markedspriser