Cena akcji i rentowność akcji LVMH (KRUG)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 580,00 EUR

Wycena portfela
LVMH (KRUG) w przeciągu 5 lat* 1 525,62 EUR

Historia giełdowa LVMH (KRUG)