Cena akcji i rentowność akcji VIACOMCBS INC. (Paramount+)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 25,18 USD

Wycena portfela
VIACOMCBS INC. (Paramount+) w przeciągu 5 lat* 10,05 USD

Historia giełdowa VIACOMCBS INC. (Paramount+)