Marka YouTube, założona 2005 w (United States), z/od - PLEASE PROVIDE MORE CONTEXT: A full sentence will be helpful 420 marek siostrzanych oraz 1367 konkurencyjnych marek. swoją reputację YouTube zyskała dzięki wzorowemu zarządzaniu, które optymalizuje sfery jakości produktów i zadowolenia klientów, co z kolei generuje wyniki finansowe, a w konsekwencji winduje ceny akcji. Popularność marki w Sieci jest oceniana na podstawie przebiegu jej wyszukiwań w Sieci na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

YouTube jest marką firmy ALPHABET (GOOGL)

New York
Poniższy wykres zainteresowania dla YouTube pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań YouTube w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „YouTube”
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe

Te marki ALPHABET znajdują się również na liście wszystkich najwyżej notowanych marek:

Zyskaj największą popularność w Sieci
Najwyższa pozycja 50