สร้างขึ้นเมื่อ 1900 (Netherlands), BAKKER Logistiek เป็นเจ้าของ 25 แบรนด์ในเครือ และ 668 แบรนด์คู่แข่ง. BAKKER Logistiek เป็นของ STEF ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ FR0000064271 BAKKER Logistiek เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมการขนส่ง

BAKKER Logistiek เป็นแบรนด์ของ STEF (STF) ราคาหุ้น

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น STEF (BAKKER Logistiek)

ซื้อหุ้น STEF กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 106.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
STEF (BAKKER Logistiek) มากกว่า 5 ปี* EUR 154.66

ประวัติหุ้น STEF (BAKKER Logistiek) ในตลาด