แบรนด์ BENTLEY ก่อตั้งเมื่อ 1919 (United Kingdom) จาก 1299 แบรนด์ในเครือ และ 7629 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ BENTLEY นี้เป็นของ VOLKSWAGEN AG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ DE0007664039 ภาคธุรกิจของ BENTLEY คือ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น VOLKSWAGEN AG (BENTLEY)

ซื้อหุ้น VOLKSWAGEN AG กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 124.30

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
VOLKSWAGEN AG (BENTLEY) มากกว่า 5 ปี* EUR 99.27

ประวัติหุ้น VOLKSWAGEN AG (BENTLEY) ในตลาด