แบรนด์ BENTLEY ก่อตั้งเมื่อ 1919 (United Kingdom) จาก 1298 แบรนด์ในเครือ และ 7650 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ BENTLEY นี้เป็นของ VOLKSWAGEN AG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ DE0007664039 ภาคธุรกิจของ BENTLEY คือ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น VOLKSWAGEN AG (BENTLEY)

ซื้อหุ้น VOLKSWAGEN AG กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 123.64

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
VOLKSWAGEN AG (BENTLEY) มากกว่า 5 ปี* EUR 100.97

ประวัติหุ้น VOLKSWAGEN AG (BENTLEY) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม