Thương hiệu BENTLEY, được thành lập tại 1919 (United Kingdom), từ 1299 thương hiệu chị em và 7629 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu BENTLEY thuộc sở hữu của VOLKSWAGEN AG, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là DE0007664039. Khu vực của BENTLEY là Xe & phụ tùng ô tô.

BENTLEY là một thương hiệu của VOLKSWAGEN AG (VOW3)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu VOLKSWAGEN AG (BENTLEY)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 124,30 EUR

Định giá danh mục đầu tư
VOLKSWAGEN AG (BENTLEY) Hơn 5 năm* 99,27 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán VOLKSWAGEN AG (BENTLEY)