สร้างขึ้นเมื่อ 2015 (Canada), eOne เป็นเจ้าของ 41 แบรนด์ในเครือ และ 3608 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ eOne นี้เป็นของ LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. คือ CA5359194019. eOne เป็นของภาคธุรกิจ สื่อหลากหลาย

eOne เป็นแบรนด์ของ LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (LGF/A) ราคาหุ้น

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (eOne)

ซื้อหุ้น LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 9.04

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (eOne) มากกว่า 5 ปี* USD 6.66

ประวัติหุ้น LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (eOne) ในตลาด