Được tạo vào 2015 (Canada), eOne sở hữu 41 thương hiệu chị em và 3607 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu eOne thuộc sở hữu của LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP., một công ty được liệt kê tại New York. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. là CA5359194019. eOne thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

eOne là một thương hiệu của LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (LGF/A) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (eOne)

Mua LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 8,95 USD

Định giá danh mục đầu tư
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (eOne) Hơn 5 năm* 5,12 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. (eOne)