สร้างขึ้นเมื่อ 2004 (Spain), Expal Systems เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ การกระจายอุตสาหกรรม ของเรา, เป็นเจ้าของ 147 แบรนด์ในเครือ และ 716 แบรนด์คู่แข่ง. Expal Systems เป็นแบรนด์ของ Rheinmetall ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ Rheinmetall คือ DE0007030009. Expal Systems เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมการกระจายอุตสาหกรรม

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Rheinmetall (Expal Systems)

ซื้อหุ้น Rheinmetall กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 197.50

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Rheinmetall (Expal Systems) มากกว่า 5 ปี* EUR 366.65

ประวัติหุ้น Rheinmetall (Expal Systems) ในตลาด