แบรนด์ HotelTravel.com ก่อตั้งเมื่อ 1999 (Thailand) จาก 5 แบรนด์ในเครือ และ 1395 แบรนด์คู่แข่ง. HotelTravel.com เป็นแบรนด์ของ MakeMyTrip Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ MakeMyTrip Limited คือ MU0295S00016. HotelTravel.com เป็นของภาคธุรกิจ ท่องเที่ยวและพักผ่อน

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MakeMyTrip Limited (HotelTravel.com)

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 80.55

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
MakeMyTrip Limited (HotelTravel.com) มากกว่า 5 ปี* USD 256.61

ประวัติหุ้น MakeMyTrip Limited (HotelTravel.com) ในตลาด