แบรนด์ MAJESTIC WINE ก่อตั้งเมื่อ 1980 (United Kingdom) จาก 2 แบรนด์ในเครือ และ 3028 แบรนด์คู่แข่ง. MAJESTIC WINE เป็นแบรนด์ของ NAKED WINES PLC ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ GB00B021F836 MAJESTIC WINE เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมเครื่องดื่ม - แอลกอฮอล์

นี่คือวิวัฒนาการของความสนใจในเกณฑ์ NAKED WINES PLC "SUSTAINABILITY" ทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟแสดงวิวัฒนาการของอัตราการค้นหาเมื่อเวลาผ่านไป โดยที่ค่า 100 บ่งชี้ถึงสัปดาห์ที่มีการค้นหามากที่สุด
แบรนด์มีการตอบสนองทางเว็บอย่างไรในแง่ความยั่งยืนของแบรนด์
ผลลัพธ์การสืบค้นของ Google: "ความยั่งยืนของ MAJESTIC WINE"
ความยั่งยืน -> ราคาหุ้น