แบรนด์ metacritic ก่อตั้งเมื่อ 2001 (United States) จาก 469 แบรนด์ในเครือ และ 3145 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ metacritic นี้เป็นของ VIACOMCBS INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ metacritic คือ สื่อหลากหลาย

metacritic เป็นแบรนด์ของ VIACOMCBS INC. (PARA)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น VIACOMCBS INC. (metacritic)

ซื้อหุ้น VIACOMCBS INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 20.20

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
VIACOMCBS INC. (metacritic) มากกว่า 5 ปี* USD 7.91

ประวัติหุ้น VIACOMCBS INC. (metacritic) ในตลาด