แบรนด์ metacritic ก่อตั้งเมื่อ 2001 (United States) จาก 466 แบรนด์ในเครือ และ 3607 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ metacritic นี้เป็นของ PARAMOUNT GLOBAL ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ metacritic คือ สื่อหลากหลาย

metacritic เป็นแบรนด์ของ PARAMOUNT GLOBAL (PARA) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น PARAMOUNT GLOBAL (metacritic)

ซื้อหุ้น PARAMOUNT GLOBAL กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 11.24

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
PARAMOUNT GLOBAL (metacritic) มากกว่า 5 ปี* USD 2.51

ประวัติหุ้น PARAMOUNT GLOBAL (metacritic) ในตลาด