สร้างขึ้นเมื่อ 2009 (United States), Okta เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ ซอฟต์แวร์ ของเรา, เป็นเจ้าของ 5 แบรนด์ในเครือ และ 2068 แบรนด์คู่แข่ง. ชื่อเสียงของOktaเกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างผลประกอบการทางการเงินและส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาด การเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนั้นประเมินได้จากพัฒนาการของการถูกค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

Okta เป็นแบรนด์ของ Okta Inc (OKTA)

New York
ซื้อหุ้น Okta Inc กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
กราฟความสนใจของ Okta ต่อไปนี้แสดงพัฒนาการของการค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของการค้นหา Okta ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยที่สัปดาห์ที่ถูกค้นหาสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100
วิวัฒนาการของความสนใจในการค้นหา “Okta” (Google Trends)
ที่มา: Google Trends และ Allbrands.markets
เปรียบเทียบกราฟการเป็นที่รู้จักของเว็บในช่วง 5 ปีกับกราฟราคาตลาดในช่วง 5 ปี:
การเป็นที่รู้จัก -> ราคาตลาด