สร้างขึ้นเมื่อ 2013 (United Kingdom), Reward Gateway เป็นเจ้าของ 119 แบรนด์ในเครือ และ 871 แบรนด์คู่แข่ง. Reward Gateway เป็นแบรนด์ของ EDENRED SE ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ FR0010908533 ภาคธุรกิจของ Reward Gateway คือ บริการสินเชื่อ

Reward Gateway เป็นแบรนด์ของ EDENRED SE (EDEN) ราคาหุ้น

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น EDENRED SE (Reward Gateway)

ซื้อหุ้น EDENRED SE กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 43.71

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
EDENRED SE (Reward Gateway) มากกว่า 5 ปี* EUR 45.27

ประวัติหุ้น EDENRED SE (Reward Gateway) ในตลาด

แบรนด์ธนาคารและบริการสินเชื่อที่เติบโตเร็วที่สุดบน Google ณ เดือนมีนาคม

50 อันดับแบรนด์ธนาคารและบริการสินเชื่อที่ได้รับการปรับปรุงมากที่สุดบน Google ทั่วโลกระหว่างเดือนเมษายน 2018 ถึงมีนาคม 2023

อ่านเพิ่มเติม