Được tạo vào 2013 (United Kingdom), Reward Gateway sở hữu 119 thương hiệu chị em và 871 thương hiệu cạnh tranh. Reward Gateway là một thương hiệu của EDENRED SE, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là FR0010908533. Khu vực của Reward Gateway là Dịch vụ tín dụng.

Reward Gateway là một thương hiệu của EDENRED SE (EDEN) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu EDENRED SE (Reward Gateway)

Mua EDENRED SE chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 41,24 EUR

Định giá danh mục đầu tư
EDENRED SE (Reward Gateway) Hơn 5 năm* 37,44 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán EDENRED SE (Reward Gateway)

Thương hiệu Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 3 năm 2023

Top 50 thương hiệu Ngân hàng và Dịch vụ tín dụng được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023

Đọc thêm