แบรนด์ RIMMEL ก่อตั้งเมื่อ 1880 (United Kingdom) จาก 249 แบรนด์ในเครือ และ 16157 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ RIMMEL นี้เป็นของ COTY INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ RIMMEL คือ สินค้าอุปโภคบริโภค

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น COTY INC. (RIMMEL)

ซื้อหุ้น COTY INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 7.66

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
COTY INC. (RIMMEL) มากกว่า 5 ปี* USD 3.01

ประวัติหุ้น COTY INC. (RIMMEL) ในตลาด