แบรนด์ RIMMEL ก่อตั้งเมื่อ 1880 (United Kingdom) จาก 249 แบรนด์ในเครือ และ 16199 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ RIMMEL นี้เป็นของ COTY INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ RIMMEL คือ สินค้าอุปโภคบริโภค

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น COTY INC. (RIMMEL)

ซื้อหุ้น COTY INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 10.46

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
COTY INC. (RIMMEL) มากกว่า 5 ปี* USD 8.28

ประวัติหุ้น COTY INC. (RIMMEL) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม