Thương hiệu RIMMEL, được thành lập tại 1880 (United Kingdom), từ 249 thương hiệu chị em và 16200 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu RIMMEL thuộc sở hữu của COTY INC., một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của RIMMEL là Hàng tiêu dùng đóng gói.

RIMMEL là một thương hiệu của COTY INC. (COTY) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu COTY INC. (RIMMEL)

Mua COTY INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 11,03 USD

Định giá danh mục đầu tư
COTY INC. (RIMMEL) Hơn 5 năm* 9,11 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán COTY INC. (RIMMEL)