แบรนด์ Scotch ก่อตั้งเมื่อ 1930 (United States) จาก 457 แบรนด์ในเครือ และ 12229 แบรนด์คู่แข่ง. Scotch เป็นแบรนด์ของ 3M CO ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Scotch เป็นของภาคธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น 3M CO (Scotch)

ซื้อหุ้น 3M CO กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 96.94

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3M CO (Scotch) มากกว่า 5 ปี* USD 47.42

ประวัติหุ้น 3M CO (Scotch) ในตลาด