แบรนด์ STAR TREK ก่อตั้งเมื่อ 1966 (United States) จาก 460 แบรนด์ในเครือ และ 3106 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ STAR TREK นี้เป็นของ VIACOMCBS INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ STAR TREK คือ สื่อหลากหลาย

STAR TREK เป็นแบรนด์ของ VIACOMCBS INC. (PARA)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น VIACOMCBS INC. (STAR TREK)

ซื้อหุ้น VIACOMCBS INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 26.16

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
VIACOMCBS INC. (STAR TREK) มากกว่า 5 ปี* USD 10.37

ประวัติหุ้น VIACOMCBS INC. (STAR TREK) ในตลาด