สร้างขึ้นเมื่อ 1996 (United States), Sundance TV เป็นเจ้าของ 11 แบรนด์ในเครือ และ 1927 แบรนด์คู่แข่ง. Sundance TV เป็นแบรนด์ของ AMC Networks ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Sundance TV คือ สื่อหลากหลาย

Sundance TV เป็นแบรนด์ของ AMC Networks (AMCX) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น AMC Networks (Sundance TV)

ซื้อหุ้น AMC Networks กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 12.10

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
AMC Networks (Sundance TV) มากกว่า 5 ปี* USD 2.52

ประวัติหุ้น AMC Networks (Sundance TV) ในตลาด