แบรนด์ VOLVO CARS ก่อตั้งเมื่อ 1927 (Sweden) จาก 114 แบรนด์ในเครือ และ 7629 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ VOLVO CARS นี้เป็นของ GEELY AUTOMOBILE ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ KYG3777B1032 ภาคธุรกิจของ VOLVO CARS คือ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS)

ซื้อหุ้น GEELY AUTOMOBILE กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 1.16

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS) มากกว่า 5 ปี* EUR 0.54

ประวัติหุ้น GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS) ในตลาด