แบรนด์ VOLVO CARS ก่อตั้งเมื่อ 1927 (Sweden) จาก 113 แบรนด์ในเครือ และ 7650 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ VOLVO CARS นี้เป็นของ GEELY AUTOMOBILE ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ KYG3777B1032 ภาคธุรกิจของ VOLVO CARS คือ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS)

ซื้อหุ้น GEELY AUTOMOBILE กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 0.96

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS) มากกว่า 5 ปี* EUR 0.52

ประวัติหุ้น GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม