Thương hiệu VOLVO CARS, được thành lập tại 1927 (Sweden), từ 113 thương hiệu chị em và 7650 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu VOLVO CARS thuộc sở hữu của GEELY AUTOMOBILE, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là KYG3777B1032. Khu vực của VOLVO CARS là Xe & phụ tùng ô tô.

VOLVO CARS là một thương hiệu của GEELY AUTOMOBILE (GRU) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS)

Mua GEELY AUTOMOBILE chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,97 EUR

Định giá danh mục đầu tư
GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS) Hơn 5 năm* 0,55 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán GEELY AUTOMOBILE (VOLVO CARS)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm