VỀ CHÚNG TÔI

www.allbrands.markets đã hoạt động trực tuyến từ năm 2018.

Nó được xuất bản bởi BUSINESS INVEST SARL (BIS). BIS một tay thuộc sở hữu của gia đình KELOGLANIAN, công ty có nền tảng về tiếp thị, công nghiệp, phân phối và thương hiệu.

Nó cũng thuộc sở hữu của EXIMIUM, một công ty dịch vụ hỗ trợ đầu tư và kinh doanh.

Nó đã được chứng minh trong nhiều lĩnh vực rằng độ nổi tiếng của thương hiệu quyết định hiệu quả hoạt động của công ty.

Bằng cách này, Allbrands.markets dân chủ hóa quyền truy cập vào thị trường cổ phiếu bằng cách cung cấp các dịch vụ miễn phí sau:

  • – một công cụ tìm kiếm của các công ty được liệt kê sở hữu tất cả các thương hiệu trên thế giới,
  • – thông tin thường xuyên về thương hiệu (danh tiếng trên web, thương hiệu chị em, thương hiệu cạnh tranh) và các công ty niêm yết của họ,
  • – mua cổ phần của công ty chủ sở hữu thương hiệu trong 1 cú nhấp chuột với các nhà môi giới cạnh tranh nhất.

[email protected]
+33 (0)4 75 48 61 70