Phổ biến hàng đầu: các thương hiệu ngày càng được săn đón trên web

Mức độ phổ biến web hàng đầu là bảng xếp hạng các thương hiệu ngày càng được tìm kiếm nhiều hơn trên Google trong 5 năm qua trên khắp thế giới.
Smart Brand Sharing ®
Kiểm tra tình hình hoạt động trên thị trường chứng khoán của các công ty có thương hiệu với web nổi tiếng mạnh, sau đó chuyển sang chế độ Outlook để đầu tư.
Chọn khoảng thời gian năm năm từ 5.
50 thương hiệu hàng đầu từ 01/09/2018 đến 31/08/2023
  • Xem biểu đồ tìm kiếm của Google Xu hướng từ 01/09/2018 đến 31/08/2023
  • Ý KIẾN CỦA PHÂN TÍCH
  • Mua cổ phiếu với etoro (vốn của bạn đang gặp rủi ro)
# Công ty Lĩnh vực kinh doanh
50 4075 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Quản lý tài sản
49 4080 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. Phần mềm
48 4089 TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. Du lịch & Giải trí
47 4090 MERCK KGAA Nhà sản xuất thuốc
46 4111 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC Du lịch & Giải trí
45 4122 TYLER TECHNOLOGIES Phần mềm