Vytvořeno v 2004 (United States), InstaMed je součástí našeho Top Popularita webu banky, vlastní 41 sesterských značek a 1208 konkurenčních značek. Proslulost InstaMed vznikla díky příkladnému řízení, které optimalizuje kvalitu produktů a spokojenost klientů, což následně generuje finanční výkonnost, a tedy i výkonnost akcií. Být populární značkou na internetu se hodnotí na základě vývoje celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let.

InstaMed je značkou JP MORGAN CHASE & COMPANY (JPM).

New York
Následující graf zájmu o InstaMed ukazuje vývoj celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let. Graf ukazuje vývoj vyhledávanosti InstaMed v čase, přičemž hodnota 100 označuje týden, kdy byla nejvyšší.
Vývoj zájmu o vyhledávání „InstaMed“ (Google Trends)
Zdroje: Google Trends a Allbrands.markets
Porovnejte pětiletý graf známosti na webu s pětiletým grafem tržní ceny:
Proslulost -> Tržní ceny