สร้างขึ้นเมื่อ 2004 (United States), InstaMed เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ ธนาคาร ของเรา, เป็นเจ้าของ 41 แบรนด์ในเครือ และ 1208 แบรนด์คู่แข่ง. ชื่อเสียงของInstaMedเกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างผลประกอบการทางการเงินและส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาด การเป็นแบรนด์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนั้นประเมินได้จากพัฒนาการของการถูกค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

InstaMed เป็นแบรนด์ของ JP MORGAN CHASE & COMPANY (JPM)

New York
ซื้อหุ้น JP MORGAN CHASE & COMPANY กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
กราฟความสนใจของ InstaMed ต่อไปนี้แสดงพัฒนาการของการค้นหาจากเว็บทั่วโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กราฟนี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของการค้นหา InstaMed ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยที่สัปดาห์ที่ถูกค้นหาสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100
วิวัฒนาการของความสนใจในการค้นหา “InstaMed” (Google Trends)
ที่มา: Google Trends และ Allbrands.markets
เปรียบเทียบกราฟการเป็นที่รู้จักของเว็บในช่วง 5 ปีกับกราฟราคาตลาดในช่วง 5 ปี:
การเป็นที่รู้จัก -> ราคาตลาด