Δημιουργήθηκε στις 2015 (United States), Google Pay είναι μέρος του Κορυφαία Διαδικτυακή Δημοτικότητα, τα δικά μου 420 θυγατρικά brands και 1381 ανταγωνιστικά brands. Το brand Google Pay ανήκει στην ALPHABET INC., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Google Pay ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαδραστικά Μέσα.

Το Google Pay είναι brand της ALPHABET INC. (GOOGL)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής ALPHABET INC. (Google Pay)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 100,03 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
ALPHABET INC. (Google Pay) πάνω από 5 έτη* 206,32 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της ALPHABET INC. (Google Pay)