Được tạo vào 2015 (United States), Google Pay là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Phương tiện truyền thông tương tác của chúng tôi, sở hữu 422 thương hiệu chị em và 1383 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Google Pay thuộc sở hữu của ALPHABET INC., một công ty được liệt kê tại New York. Google Pay thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ALPHABET INC. (Google Pay)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 104,91 USD

Định giá danh mục đầu tư
ALPHABET INC. (Google Pay) Hơn 5 năm* 212,66 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán ALPHABET INC. (Google Pay)