Được tạo vào 2015 (United States), Google Pay sở hữu 424 thương hiệu chị em và 1393 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Google Pay thuộc sở hữu của ALPHABET INC., một công ty được liệt kê tại New York. Google Pay thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ALPHABET INC. (Google Pay)

Mua ALPHABET INC. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 176,86 USD

Định giá danh mục đầu tư
ALPHABET INC. (Google Pay) Hơn 5 năm* 544,81 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán ALPHABET INC. (Google Pay)