สร้างขึ้นเมื่อ 2015 (United States), Google Pay เป็นเจ้าของ 424 แบรนด์ในเครือ และ 1393 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Google Pay นี้เป็นของ ALPHABET INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Google Pay เป็นของภาคธุรกิจ สื่อโต้ตอบ

Google Pay เป็นแบรนด์ของ ALPHABET INC. (GOOGL) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALPHABET INC. (Google Pay)

ซื้อหุ้น ALPHABET INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 142.56

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALPHABET INC. (Google Pay) มากกว่า 5 ปี* USD 363.40

ประวัติหุ้น ALPHABET INC. (Google Pay) ในตลาด