สร้างขึ้นเมื่อ 2015 (United States), Google Pay เป็นส่วนหนึ่งของ ความนิยมสูงสุดของเว็บ สื่อโต้ตอบ ของเรา, เป็นเจ้าของ 422 แบรนด์ในเครือ และ 1383 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Google Pay นี้เป็นของ ALPHABET INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York Google Pay เป็นของภาคธุรกิจ สื่อโต้ตอบ

Google Pay เป็นแบรนด์ของ ALPHABET INC. (GOOGL)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALPHABET INC. (Google Pay)

ซื้อหุ้น ALPHABET INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 104.91

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALPHABET INC. (Google Pay) มากกว่า 5 ปี* USD 212.66

ประวัติหุ้น ALPHABET INC. (Google Pay) ในตลาด