Δημιουργήθηκε στις 2014 (United States), Liberty Source τα δικά μου 42 θυγατρικά brands και 2913 ανταγωνιστικά brands. Το brand Liberty Source ανήκει στην Constellation Software Inc., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της Constellation Software Inc. είναι CA21037X1006. Ο τομέας του brand Liberty Source είναι Λογισμικό.

Το Liberty Source είναι brand της Constellation Software Inc. (W9C) Τιμή μετοχής

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Constellation Software Inc. (Liberty Source)

Αγοράστε τη μετοχή της Constellation Software Inc. με λογότυπο
(0% προμήθεια και κλασματικές μετοχές)
Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 2.460,00 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Constellation Software Inc. (Liberty Source) πάνω από 5 έτη* 7.672,64 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Constellation Software Inc. (Liberty Source)