Το brand Maxamtech Digital Ventures, ιδρύθηκε στις 2017 (India), από 2 θυγατρικά brands και 3114 ανταγωνιστικά brands. Το brand Maxamtech Digital Ventures ανήκει στην εταιρεία Qyou Media Inc, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της Qyou Media Inc είναι CA77584B1076. Ο τομέας του brand Maxamtech Digital Ventures είναι Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 0,09 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures) πάνω από 5 έτη* 0,03 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures)