Το brand SET.DE, ιδρύθηκε στις 2000 (United States), από 21 θυγατρικά brands και 2840 ανταγωνιστικά brands. Το SET.DE είναι brand της NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand SET.DE ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Λογισμικό.

Το SET.DE είναι brand της NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (NATI)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 51,23 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE) πάνω από 5 έτη* 51,85 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)