Thương hiệu SET.DE, được thành lập tại 2000 (United States), từ 21 thương hiệu chị em và 2840 thương hiệu cạnh tranh. SET.DE là một thương hiệu của NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. SET.DE thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần mềm.

SET.DE là một thương hiệu của NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (NATI)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 52,15 USD

Định giá danh mục đầu tư
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE) Hơn 5 năm* 54,63 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)