Thương hiệu SET.DE, được thành lập tại 2000 (United States), từ 21 thương hiệu chị em và 2913 thương hiệu cạnh tranh. SET.DE là một thương hiệu của NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. SET.DE thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần mềm.

SET.DE là một thương hiệu của NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (NATI) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)

Mua NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION (SET.DE)